Sprokkels

Weetjes omtrent Ruysbeek

Dorpelveld, Dorpelweg, Dorpelstraat van Wildersedreef naar Haachtsesteenweg. Tot 1699 steeds de schrijfwijze Dorpsstraete. Van dan af komt geregeld Dorpelstraete voor.
Dorpel is mnl. voor akker, hoeve landgoed. Dorpelveld in 1593 strook tussen Dorpelstraat, Aarschotsebaan, Maalderstraat en Haachtsesteenweg. - Durpelveld (1632); opt dorpelvelt (1650).

(Uit boek Lauwers p.354)


Balck te Ruysbeke (1565): was een balk die daar in de beek lag om het waterpeil te regelen voor afvoer naar de leerlooierij die daar stond. De eigenaar betaalde daarvoor jaarlijks een zekere cijns. Zie ook Balkenhof (1584, 1775), zijnde een hof erachter gelegen.

(Uit boek Lauwers p.358)


Beekstraat: van Ruisbeek naar de Langestraat, nu Zeypestraat. Deze naam is ontstaan doordat deze straat op de Geilroede de bedding van de Weesbeek gebruikte. Tot voor een 75-tal jaren was dat nog het geval.

(Uit boek Lauwers p.360)


Laathof van Bethaniën: hoorde toe aan het Godshuis van Bethaniën te Mechelen, buiten de Adegemse poort. Werd afgeschaft in 1783. In het begin van 17de eeuw verkocht aan Filips Lambrechts en sedertdien steeds gehecht aan het heerlijk huis van Ruisbeek.

(Uit boek Lauwers p.362)


Laathof van Bourgeois: hoorde toe aan die familie, werd in 1613 aangekocht door Filips Lambrechts en bleef gehecht aan het heerlijke huis van Ruisbeek. - Jan Bourgeois om te moghen bouwen ende planten op tselve straete aen zyne goeden te Ruysbeek (1571).

(Uit boek Lauwers p.362)


De Hueve: in 1485 een stuk land gelegen te Ruisbeek, tussen Weesbeek, Dorpelstraat en Zeypestraat, dus naast de hoeve van het kasteel van Ruisbeek. Hueve is de dialektische schrijfwijze van hoeve. Het betekent een stuk land van een bepaalde grootte, dat in het tijdperk der gemeenschappelijke bezittingen aan het familiehoofd werd toegewezen (B). De hueve of hoeve is een typische plaatsnaam die herinnert aan het hovelieland, het deel van de tenure van het domein en waaraan ook de typische oppervlakte van 24 bunder of 2 mansi van de Wilderkouter mag worden vastgeknoopt. Dat de hueve huist aan de Voorde, waar ook het oud hof van Ruisbeek stond, is merkwaardig. Wij staan hier voor de oudste landbouwgronden van deze streek. Wij mogen de hueve vereenzelvigen met het gebied langsheen de Zeypestraat. Het paalde aan de Weesbeek, Dorpsstraete (nu Dorpelstraat) en Beekstraete (nu Zeypestraat) - Op de hueve.

(Uit boek Lauwers p.364)


Laathof van Raveschot: door Filips Lambrechts in 1620 aangekocht, en dat vroeger toebehoorde aan Ingelbert van Raveschot; van toen af gehecht aan de heerlijkheid van Ruisbeek.

(Uit boek Lauwers p.364)


Ruisbeekhof te Amsterdam:
In de jaren 90 werd een nieuwe wijk gebouwd in het zuid-westen van Amsterdam, nl. "Nieuw Sloten".
Oorspronkelijk zou hier het Olympisch dorp worden neergepoot voor de Olympische Spelen van 1992 maar deze werden toen toegewezen aan Barcelona. De wijk is gelegen in Amsterdam Nieuw-West, niet ver van de luchthaven van Schiphol.
Vele straten van deze nieuwe wijk kregen namen van Belgische plaatsen, rivieren, provincies en landstreken.
Volgens een artikel omtrent tuinsteden, gepubliceerd door het Van Eesteren Museum Amsterdam zou dit gebeurd zijn omdat de wijk van bovenaf een beetje op België lijkt.
Ook werd een straat de naam "Ruisbeekhof" toebedeeld.
Ruisbeekhof Amsterdam

© 1997-2021 - Hof van Ruisbeek
webdesign : Erik Heymans