Kapel "Onze Lieve Vrouw van de Vrede"

Een schenking van de familie Coosemans

De familie Coosemans, die het Hof van Ruisbeek bewoonde van begin 19de tot begin 20ste bouwde naar alle waarschijnlijkheid voor 1913 het eerste Mariakapelletje aan de overzijde van het pachthof in de Dorpelstraat. Op een prentkaart van 1913 is immers het eerste kapelletje te zien. Het was zeer eenvoudig van stijl met een nis met een smeedijzeren raam. Op 23 oktober 1938 richtte Maria Coosemans ongeveer op dezelfde plaats een nieuwe kapel op ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Vrede (hoek Dorpelstraat-Wildersedreef). De toenmalige pastoor, Jozef Anna Van Baelen (zie ook pagina omtrent zijn inhaling in 1935), werd hier om advies gevraagd als ontwerper en hij stelde voor om de kapel hetzelfde uitzicht te geven als de inrijpoort en de duiventoren van het Hof van Ruisbeek, toen beter gekend als pachthof Coosemans.

Meer info hieromtrent is te vinden op de website van heemkring Campenholt.

Jaarlijks is deze kapel ook een stopplaats voor de Pinksterprocessie.


© 1997-2021 - Hof van Ruisbeek
webdesign : Erik Heymans